Uddannelsen | Artikler | Evalueringer | Støttet af | Holdene | Undervisere | Trainee | Working Lab Greenland | Kurser | Fotogalleri | Kontakt

Relevant litteratur

Æstetik og Læring
Benny D. Austing og Merete Sørensen. Hans Reitzels Forlag

Rollespil
Kjetil Sandvik og Anne Marit Waade. Århus Universitetsforlag

De undertyktes teater
Arne Engelstad. Cappelen Akademisk forlag

Drama, et kunstfag
Aud Sæbø. Tano Aschehoug forlag

Lystens regnbue
Augusto Boal. Forlaget Drama

Impro, Improvisation og Teatersport
Keith Johnstone. Forlaget Drama

Orkanens øje
Vigga Bro. Forlaget Drama

Sjæl gør dig smuk
Ole Jørgensen. Forlaget Klim

Rejsen til Polarfolket
Jørgen Ullerup. Forlag JP

Børn og unge i Grønland, en antologi
Wolfgang Kahlig og Nian Banerjee: Forlag MIPI

Grønland, en reflektiv udfordring.
Ole Hoiris. Århus Universitetforlag.

Knud Rasmussen, Kongen af Thule
Kurt L. Frederiksen. Borgens forlag

Grønlandsk Kultur og Samfunds forskning
Ole Marquardt. Forlaget Atuagkat

Grønland mægtig og afmægtig
Marianne Krog Andersen. Gyldendal

Hjemmestyrets børn årgang 79
Tine Bryld. Aschehoug forlag

I bedste mening
Tine Bryld. Aschehoug forlag

De nederste i Herstedvester
Tine Bryld. Aschehoug forlag

Forstået og forstyrret
Jørgen Riber. Hans Reitzels Forlag

Beskrivelse af småbørn
Marianne hedegård. Aarhus Universitetsforlag

Reflekterende processer
Tom Andersen. Dansk psykologisk forlag

Fortællingen som dokumentations- og evalueringsmetode
Stig Broström og Thorleif Frøkjær. Kroghs Forlag

Pædagogiske praksisfortællinger
Susanne Idun Mørch. Systime academic

Perorsaanermik Ilinniarfik · Socialpædagogisk Seminarium · Postboks 519 · 3952 Ilulissat · Telefon (+299) 946 430 · Fax (+299) 944 475 · pi.sps@attat.gl