Uddannelsen | Artikler | Evalueringer | Støttet af | Holdene | Undervisere | Trainee | Working Lab Greenland | Kurser | Fotogalleri | Kontakt
Ressourcepersoner i Grønland

Formål
Formålet er at uddanne et hold på 10 – 12 grønlandske fagpersoner indenfor det sociale og pædagogiske område til at være ressourcepersoner og indgå i et netværk sammen med de 7 første uddannede ressourcepersoner.

Ressourcepersonerne skal igangsætte debatskabende aktiviteter rundt om i byer og bygder i Grønland, for at få engageret de grønlandske borgere i at tage ansvar for samfundets unge. Desuden skal de samarbejde med andre professionelle, som har med de unge at gøre, ansatte i skoler, fritidsinstitutioner og lignende.

Ressourcepersonerne forventes efterfølgende at kunne indgå som undervisere i samarbejde med PI/SPS, for eksempel på UBU uddannelsesforløbet eller på pædagoguddannelsen.

Der skal uddannes 2 – 3 ressourcepersoner fra samme by/bygd for at muliggøre samarbejde, dels imellem modulerne under forløbet, og dels efter forløbet.

På længere sigt bliver der således skabt et netværk i Grønland af personer, som kan arbejde sammen om at sætte aktiviteter i gang, og kan støtte og supplere hinanden. Netværket kan kommunikere via elektroniske medier, og mødes efter behov. Kontakt.

Primær målgruppe
Projektets primære målgruppe er ansatte, der arbejder på hhv. offentlige og private dag- eller døgninstitutioner eller socialforvaltninger, med udsatte børn og unge. Disse ansatte skal gennemgå ressourcepersonforløbet.

Sekundært er det unge i alderen 15 – 22 år, og deres familier, som de ansatte arbejder med i hverdagen. På længere sigt, når netværket af ressourcepersoner er etableret rundt om i Grønland, forventes målgruppen at blive langt større, og omfatte flere professionelle – men ikke mindst – mange ”almindelige” borgere; børn, unge og voksne, som gennem WorkingLab arrangementer, tilpasset den konkrete by/bygd/region, bliver inspireret og motiveret til at tage et socialt ansvar til gavn for det grønlandske samfund.

Tidsplan
2011 og 2012. 5 moduler med forventet start januar 2011.

Samme målgruppe som UBU forløbene henvender sig til

Kommende kurser

Konferencer

Evaluering af Ressourcepersonuddannelsen i Grønland
Af Puk Draiby, Socialt Udviklingscenter SUS
Med denne rapport formidler Socialt Udviklingscenter SUS en evaluering af ressourceperson-uddannelsen i Grønland.

Perorsaanermik Ilinniarfik · Socialpædagogisk Seminarium · Postboks 519 · 3952 Ilulissat · Telefon (+299) 946 430 · Fax (+299) 944 475 · pi.sps@attat.gl