Uddannelsen | Artikler | Evalueringer | Støttet af | Holdene | Undervisere | Trainee | Working Lab Greenland | Kurser | Fotogalleri | Kontakt

Underviserne
Underviserne beskriver at de studerende var meget engagerede, altid klar til at gå i gang med undervisning eller gruppearbejde til tiden, og som det udtrykkes: …”de var meget ”sultne” og meget på i de i de forskellige oplæg og forløb”.

Sofie Andersen | Simultantolk
Uddannet HK i DK. Har arbejdet i Ilulissat Kommunen i 34 år. Tolket i kommunerne gennem over 30 år. Har været på Frederiksberg Handelshøjskole og lærte om teknikken – høre og snakke-samtidig. Indførte simultantolkning i kommunerne i Grønland i 1988. Starter som freelance simultantolk i 1994. Har hele Grønland som arbejdsplads. suffia2@greennet.gl
Mia Tiedtke | Lektor
Speciallærer og cand.pæd. i almen pædagogik, specialpædagogiske opgaver og tværkultur. Arbejdet med at integrere flygtningebørn og indvandrere i Danmark, og boet og arbejdet bla. i Grønland fra 1973-78, i Mozambique fra 1995-01 og i Sydafrika i 2002. Pædagogiske interesse i det tværkulturelle spændingsfelt med fokus på modpolerne det kollektive versus det individuelle og praksis versus teori.
mia.tiedtke@attat.gl
Sussie Bonde | Seminarielærer · International koordinator
Uddannet folkeskolelærer med speciale i biologi og billedkunst.
Læser pd i psykologi. Har 2001- 2005 arbejdet i den grønlandske folkeskole.
Underviser på PI/SPS især i værksted, drama og natur- & friluftliv. Jeg er optaget af udvikling af det billed- og formskabende pædagogiske arbejde i de grønlandske daginstitutioner ud fra den grønlandske kultur.
sussie.bonde@attat.gl
Ole Bjørn Rasmussen | Lektor i drama og teater
Uddannet socialpædagog og arbejdet som pædagog på Psykiatrisk Børnehospital i Risskov. Uddannet som dramapædagog og skuespiller inden for det eksperimenterende kropsteater på Århus Teaterakademi. Har været leder, skuespiller og instruktør i teatergruppen Teaterkompagniet. Arbejder ned implementering af drama, teater og the performing art i pædagoguddannelsen og i pædagogisk praksis. ob@viauc.dk
Claus Malling | Lektor i pædagogik · Studievejleder
Praktiklærer. Merit koordinator
Underviser Peter Sabroe Seminariet og er lektor i pædagogik. Beskæftiger sig med grunduddannelse og efteruddannelse. Med særlige engagement på merituddannelsen. Særlige interesseområder: Jeg har deltaget og undervist i udviklingsarbejde, såvel internt som eksternt. Videnskabsteori. Skriftlighed i pædagoguddannelsen. cm@viauc.dk
Klaus Rubin | Lektor i drama og teater
Uddannet dramapædagog og skuespiller inden for det eksperimenterende kropsteatergennem Århus Teater Akademi: I mesterlære ved Ryszard Cieslak – Grotowskis Teater Laboratorium og Else Marie Laukvik – Odin Teatret. Arbejdet som instruktør, koreograf og eventmager indenfor modeindustrien, samt branding af seminariets Festuge- og kulturprojekter. Udgav i 2004 At gange med sange- en ny sjov måde at lære de små tabeller. www.atgangemedsange.dk · kru@viauc.dk
Gert Søndergaard | Lektor i pædagogik · Konsulent og praktikkoordinator
Uddannet som pædagog og gestaltterapeut: Har abejdet som ledersupervisor i forskellige kommuner samt været evaluator for pædagogiske udviklingsprojekter. Er efter- og videreuddannet med diplom fra Socialpædagogisk Højskole samt pædagogisk antropologi på diplomniveau.
gema@viauc.dk

Kontakt til undervisere
Sofie Andersen
suffia2@greennet.gl

Mia Tiedtke
mia.tiedtke@attat.gl

Sussie Bonde
sussie.bonde@attat.gl

Ole Bjørn Rasmussen
ob@viauc.dk

Claus Malling
cm@viauc.dk

Klaus Rubin
kru@viauc.dk

Gert Søndergaard
gema@viauc.dk

Perorsaanermik Ilinniarfik · Socialpædagogisk Seminarium · Postboks 519 · 3952 Ilulissat · Telefon (+299) 946 430 · Fax (+299) 944 475 · pi.sps@attat.gl