Uddannelsen | Artikler | Evalueringer | Støttet af | Holdene | Undervisere | Trainee | Working Lab Greenland | Kurser | Fotogalleri | Kontakt
Begge uddannelsesforløb har haft til formål at medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft til et område, hvor der er et meget stort behov, hvor der er en stor udskiftning af arbejdsstyrken på grund af udbrændthed og hvor der er brug for at opkvalificere den faglige indsats. Derfor er formålet med uddannelsen tillige at medvirke til udvikling af realkompetencer, og derigennem sikre mere stabilitet i personalegrupperne, bremse udbrændthedstendenser blandt de ansatte, og dermed kvalificere indsatsen overfor udsatte børn og unge i Grønland. Der er fokus på at det skal foregå på en måde, hvor der tages højde for de betingelser og vilkår, der er for det pædagogiske arbejde i Grønland.

Modul forløb i Qaqortoq Modul forløb Modul forløb
Modul forløb i Nuuk Modul forløb Modul forløb i Ilulissat

Download skema

Hjemmeopgaverne
Mellem hvert modul, skulle deltagerne løse en opgave, som blev vist og dokumenteret med fotos på en udstilling på den første dag på kursusmodulet. Den 1. var en individuel opgave, men i opgave 2 og 3 blev der stillet krav om at deltagerne skulle samarbejde med hinanden. Specielt i opgave 2, som var en værdiopgave med brugerinddragelse med titlen; ”Et godt sted at være” skulle der aftales et direkte samarbejde med en anden deltager i uddannelsesforløbet. Hensigten var at skabe et fagligt netværk, som vil kunne bruges også efter afslutningen af uddannelsesforløbet.
Underviserne beskriver at det har været svært for flere af deltagerne at få samarbejdet til at fungere ordentligt, en del har ikke prioriteret det, og nogle få har profiteret meget af at have nogen at tale med, mellem modulerne. Geografien har sikkert betydning, selvom teknologien gør kommunikationen mulig. En del har ikke direkte adgang til computer, og måske tænkes der endnu ikke så meget i fordelene ved fjern-kontakt, hvilket er en nødvendighed, for at etablere dette samarbejde på tværs af byerne. De fleste fik dog lavet hjemmeopgaverne, men gjorde det individuelt.

Download uddannelsesskema

Evaluering af Ressourcepersonuddannelsen i Grønland
Af Puk Draiby, Socialt Udviklingscenter SUS
Med denne rapport formidler Socialt Udviklingscenter SUS en evaluering af ressourceperson-uddannelsen i Grønland.

Link til relevant litteratur

Perorsaanermik Ilinniarfik · Socialpædagogisk Seminarium · Postboks 519 · 3952 Ilulissat · Telefon (+299) 946 430 · Fax (+299) 944 475 · pi.sps@attat.gl