Uddannelsen | Artikler | Evalueringer | Støttet af | Holdene | Undervisere | Trainee | Working Lab Greenland | Kurser | Fotogalleri | Kontakt
Ilulissat september 2009 Iluillisat okt 2008 Dias show fra Iluillisat februar 2010
Nuuk-kursus i 2007 Qaqortoq 2007 Iluillisat november 2007
Overrækkelse af eksamensbeviser Iluillisat 2008 Iluillisat september 2007

Holdene
Det vigtigste, som deltagerne har lært i forløbet, handler dels om selvudvikling og udvikling af fagligheden. Som en deltager udtrykker det: Det vigtigste jeg har lært er: ”at man kan ændre holdning til en bedre holdning. Samt at selv de meget udsatte børn og unge kan få det godt, når man møder dem med imødekommenhed og er ikke-dømmende.” Andre skriver;
- Man kan bedre få kontakt med børnene og de unge, og forstå hvorfor de reagerer som de gør.
- At finde ud af sig selv som menneske og føle at man også selv kan undervise.
- At kunne bruge kroppen til at få meningen ud fra fremlæggelsen.
- Er mere åbne overfor børn, unge, kolleger.
- Er bedre til samtaler. Er blevet nemmer at løse konflikter.
- Lytte, iagttage, og hvordan det er bedst at reagere.
- Set, hørt og forstået – positiv omformulering og ikke mindst forumteater.

Afslutnings slideshow Ilulissat februar 2010

Perorsaanermik Ilinniarfik · Socialpædagogisk Seminarium · Postboks 519 · 3952 Ilulissat · Telefon (+299) 946 430 · Fax (+299) 944 475 · pi.sps@attat.gl