Uddannelsen | Artikler | Evalueringer | Støttet af | Holdene | Undervisere | Trainee | Working Lab Greenland | Kurser | Fotogalleri | Kontakt
Naja Nathanielsen finansudvalget… Resource person Flavia Slides fra Working lab Århus
Working lab Århus
Stina Berthelsen tvstjerne… Working lab Århus
Else Christensen seniorforsker… Fra venstre Kuna Damgaard
Astrid Olesen, Karen Marie Nathansen
Afslutning af forestillingen

Working Lab. Greenland 2010
Tirsdag den 2. februar 2010 kl. 16.30 afholder Pædagoguddannelsen Peter Sabroe i samarbejde med Grønlands socialpædagogiske seminarium en konference om udsatte børn og unge i Grønland. Konferencen afholdes under navnet Working Lab. Greenland. Navnet refererer til måden, vi vil arbejde med emnet på. Vi vil involvere alle deltagere i refleksioner over de problemstillinger, udsatte børn og unge i Grønland er en del af - både som aktivt lyttende og talende og som aktivt deltagende i forskellige lærerprocesser.
Baggrunden for denne konference er de to pædagoguddannelsers flerårige engagement i at uddanne kvalificeret personale til netop dette pædagogiske område. Aktuelt arbejder vi med at uddanne 7 ressourcepersoner. Deres opgave er at igangsætte engagerende og kvalificerende refleksions-processer blandt professionelle socialarbejdere og blandt socialt engagerede medborgere i Grønland.

Målet med konferencen er:
At involvere og informere grønlændere i Danmark i/om arbejdet med udsatte børn og unge i Grønland
At informere om det store arbejde der allerede bliver gjort i arbejdet med udsatte børn og unge.
Alle bosiddende grønlændere i Danmark er velkomne til at deltage. Konferencen er planlagt således at der vil blive vist en involverende dramatisk opbygget forestilling om de mest markante problemstillinger, - efterfulgt af oplæg og debat.

Paneldeltagere:
Maliina Abelsen, medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggender. Socialminister og sociolog
Naaja Nathanielsen, medlem af Inatsisartut og formand for Finansudvalget.
Else Christensen, (forfatter til rapporten "Børn og unge i Grønland") seniorforsker og cand. psyk.
Fatuma  Ali, psykiater - har arbejdet i Grønland i 7 år
Stina Bertelsen, Grønlands TV- stjerne og socialrådgiverstuderende - formand for ICYC
Sissel Lea Nielsen, antropolog. Ansat som projektleder i foreningen grønlandske børn i Danmark, har lavet undersøgelse om børns levestandard i Grønland for MIPI-Videncenter.
Kuna Damgaard, skolelærer i Grønland i 35 år - nu bosat i DK. Har børn og børnebørn både i DK og Grønland
Astrid Olsen, samtaleperson for skoleelever i Ilulissat

Program:
15.00 - 16.30 Fernisering af udstilling
Seminariets Kunstklubs formand Thomas Kruse byder velkommen til fernisering af udstillingen ”Arktisk Inspiration” med maler og billedhugger Jørn Ole Hveysel Bork og billedkunstner Bodil Østergård.
Jørn Bork har malet plakaten for "Udsatte børn og unge" projektet.

16.30 – 16.50 Åbning af ”Working Lab. Greenland”
ved rektor Nuka Kleemann, Socialpædagogisk seminarium Ilulissat. Præsentation af ”Working Lab. Greenland” samt præsentation af paneldeltagere.

16.50 – 18.00 ”Working Lab. Greenland”
visualisering af feltet: Udsatte Børn og Unge i Grønland ved de 7 grønlandske ressourcepersoner i Teatersalen.

18.00 – 18.30 Pause
med mulighed for køb af sandwich og drikkevarer.

18.30 – 20.30 Konferencen fortsætter
Fortsættelse af ”Working Lab. Greenland” i Kantinen.

20.30 Afslutning
Ordstyrer: Jørgen Hansen, uddannelseschef, Pædagoguddannelsen Peter Sabroe.
Afrunding ved prorektor VIA University College Peter Friese.

Der tolkes begge veje under forløbet

Tilmelding:
Lone Madsen: LMA@viauc.dk eller telefon: 8755 3400

Tilmeldingsfrist: Mandag den 1. februar 2010


Working Lab. Århus februar 2010


Læs artikel om konferencen i Århus
d. 2. februar 2010


Læs artikel om konferencen i Århus i Sermitsiaq

Perorsaanermik Ilinniarfik · Socialpædagogisk Seminarium · Postboks 519 · 3952 Ilulissat · Telefon (+299) 946 430 · Fax (+299) 944 475 · pi.sps@attat.gl